Co je sex koučink?

Sex koučink je holistická a komplexní forma koučování zaměřená především  na osobní rozvoj v oblasti sexuality. Pomáhá klientům nacházet řešení v  otázkách partnerské intimity, vlastní sexuality či rozvoje erotických zážitků.

Sex kouč nepatologizuje stávající stav klienta  (nehledá diagnózu ani léčbu), ale  naopak staví na jeho silných stránkách, které si klient mnohdy sám neuvědomuje.

S každým klientem začínáme úvodním sezením. Někteří přicházejí s jasnou představou, jen se jim stále nedaří si svá přání splnit, jiní lidé nevědí tak úplně přesně, po čem touží, ale stále jim něco chybí.

Na prvním sezení načrtneme několik možných cest, ze kterých si klient vybírá podle časových možností, preferovaného způsobu učení a své intuice.

Můj přístup je velmi individuální a vím, že každý člověk potřebuje jinou četnost sezení, aby se cítil pohodně a příjemně. Části klientů plně postačí jedno sezení a z něj čerpají mnoho měsíců. Jiní klienti naopak chtějí na svém rozvoji pracovat intenzivně jednou za týden či 14 dní. Koučink často doplňují naše SKUPINOVÉ KURZY.


AdSense